Eksempler

Her kan du se gratis eksempler på f.eks. film, hjemmesider, bøger og hæfter.

Du kan frit benytte de viste eksempler, f.eks. til undervisning, opgaver eller lignende – med kildehenvisning.

Kontakt os gerne for kurser, foredrag eller konsulenthjælp om emnerne.

Trivsel-i-skolen-rent.logo-RGB-nov-lille

Trivsel i skolen er en hjemmeside med hjælp og inspiration til bedre trivsel i skolen. Den indeholder 12 små film, idéer, opgaver og andet til elever, lærere, pædagoger og forældre. Her til højre kan du se et lille eksempel.

Materialet er tilrettelagt, så det kan bruges i faget dansk, i understøttende undervisning og andre sammenhænge, hvor trivsel er på dagsordenen. 6 film belyser et bestemt tema, 2 film lader eleverne selv komme til orde om god trivsel, 2 film går tæt på livet af unge mennesker, der finder glæde og trivsel i deres eget liv og 2 film viser det gode eksempel på trivsel i skolen.

Alle film har et tilhørende undervisningsmateriale og en orientering om varighed, materialer og undervisningsformer. Desuden er der idéer og hjælp til forældre, der ønsker at involvere sig i trivsel i skolen.

Livsmod ikon

Livsmod

Jeg er tovholder for Livsmod, der er et forum for samarbejde mellem de nordsjællandske kommuner og hospitalsvæsen om forebyggelse og behandling af selvskadende handlinger, selvmordsadfærd og anden svær mistrivsel blandt børn & unge.

Livsmod forankrer og udvikler den forebyggende og behandlingsmæssige indsats og har fokus på behandlingskæder, så børn og unge sikres den rette indsats til rette tid. Livsmod er tværfaglig og tværsektoriel, og ledes af en styregruppe med repræsentanter for de nordsjællandske kommunerne og Region Hovedstaden.

Livsmods netværk består i øjeblikket af over 1.200 fagpersoner fra kommuner og hospitaler.

Arbejder du med børn og unge, så er Livsmod muligvis noget for dig.

Ensomhed vej

Kursus om ensomhed

Her er ét eksempel på et par kursusdage om ensomhed.

I dette tilfælde var jeg sammen med skuespiller Jan Foss inviteret af FrivilligCenter Roskilde til at afholde et weekendkursus. Deltagere var frivillige fra en bred vifte af organisationer i Roskilde.

Hovedvægten lå på de tre former for ensomhed, dens varierende længde og tyngde samt ensomhedens tætte forbundethed med f.eks. tab/sorg, skam, tavshed, selvmordsadfærd og livet fire grundudfordringer. Desuden havde kurset megen fokus på træning i at rumme og håndtere tunge og følelsesladede samtaler.

Til højre finder du overskrifter og indhold fra kurset.

Du kan se flere konkrete eksempler på undervisning, kurser og foredrag under både Fagpersoner og Frivillige.

Ensomhed

Når tavsheden taler

En film og en bog om tavshed og om hvordan tavshed håndteres

Vi møder alle ofte tavsheden – som privatperson, som fagperson eller som frivillig. Vi møder den i familien eller fra borgere, brugere, klienter og patienter.

Når vi tolker tavsheden entydigt og uden refleksion, for eksempel som en afvisning, bliver det videre forløb besværligt og tungt eller i værste fald helt afbrudt.

Materialet ‘Når tavsheden taler’ består af en film, en bog og nogle artikler. I materialet kan du finde viden, hvordan vi bliver bedre til at forstå og især håndtere tavsheden i hverdagens mange samtaler.

Der er også mulighed for foredrag, temadag eller kursusforløb i emnet.

Se under Fagpersoner eller Frivillige.

Se anmeldelsen af ‘Når tavsheden taler’ i Fagbladet Folkeskolen her.

Tavshed

 

Ensomhed og ældre

Ensomhed er en af livets grundudfordringer og kan være en stor udfordring for alle. Især mange ældre oplever i den sidste livsfase en indre kamp mellem afhængighed og selvbestemmelse, og spørgsmålet om liv og død får en særlig tyngde. At tale om liv, død, livstræthed og meningsløshed kan være svært for alle.

www.ensomhed.info finder du megen nyttig viden om ensomhed og mange eksempler på, hvordan ensomhed kan håndteres og afhjælpes. Der er genkendelige eksempler og inspiration til både fagpersoner, frivillige og pårørende eller efterladte – både som film og tekst.

Filmen her til venstre er en lille introduktionsfilm til de forskellige former for ensomhed. På www.ensomhed.info finder du f.eks. også portrætfilm af ældre, som har ensomheden tæt på livet, og andre film, som kan hjælpe dig videre. Der er ligeledes en forebyggelsesguide, som bliver introduceret i en lille animationsfilm. Slutteligt er der henvisninger, artikler og informationer om bogen ‘Når himlen er nær’, som du kan se her til højre.

Der er også mulighed for foredrag, temadag eller kursusforløb i emnet ensomhed. Se mere under Fagpersoner eller Frivillige.

Se anmeldelse af Når himlen er nær her.

1622977_1439025122

Vi knækker mobbekurven

En inspirationsfilm og et hæfte om mobning og trivsel

Jeg hader mobning, siger en dreng i filmen. Med god grund. Mange børn udtrykker sig så markant om mobning, fordi de har oplevet, hvor stærke de negative konsekvenser af mobning kan være.

Når mobningen finder sted på skolen, resulterer det i et negativt socialt samspil med store tab for alle involverede, f.eks. tab af udviklingsmuligheder, positive sociale erfaringer og ikke mindst af læring. God trivsel for alle og optimal læring er to sider af sammen sag.

Filmen og hæftet ’Vi knækker mobbekurven’ er inspiration og hjælp til lettere at komme i gang med at få knækket flere mobbekurver. Filmen er en ’kom i gang film’ og fungerer som inspiration til interne drøftelser om, hvordan vi gør det på vores skole. Materialet kan med succes anvendes på lærermøder, i pædagogisk udviklingsarbejde, til skolebestyrelsesmøder og i skole-forældre samarbejdet.

Se anmeldelsen af ‘Vi knækker mobbekurven’ i Fagblandet Folkeskolen her.

mobbe

Hva’ har du gang i?

Film, spil og hæfte om at løse konflikter

Konflikter mellem mennesker er en del af livet. Og når vi løser konflikter på en god måde, lærer vi at omgås hinanden på en bedre måde. Jo før det læres, desto bedre. Som en støtte til denne proces er Hva’ har du gang i? blevet skabt.

Det er et multimedieprodukt, der består af film og et interaktiv spil (en aften i en ungdomsklub) samt en kort guide.

Budskaberne er, at det godt kan lade sig gøre at løse konflikter, at det ikke er spor farligt, at det er lærerigt og at det er meget bedre end at lade konflikter vokse sig større. Og signalet til teenagerne er, at det er helt fint at hente hjælp hos en voksen, hvis konflikterne er løbet af sporet.

Der er også mulighed for foredrag, temadag eller kursusforløb i emner som f.eks. konfliktkommunikation.

Se under Fagpersoner eller Frivillige.

Hvad-har-du

 

Ensomhed og unge

Ensomhed er mere og andet end blot det at være alene. Og ensomhed kan ramme alle. At være ung i dag betyder et uendeligt antal valg allerede i de tidligere leveår. Det medfører mange tanker. F.eks. hvem er jeg, hvad kan jeg, hvad skal jeg, hvem er mine rigtige venner? Og mange følelser der ofte er vanskelige at sætte ord på.

Unge oplever tit alle disse tanker og følelser. Det kan være ensomt i en periode, men er oplevelsen af ensomhed mere langvarig, skal der hjælp til for at komme videre, og det kan være en stor udfordring for både den unge, familien, fagpersoner og frivillige.

www.ungeogensomhed.info finder du mere om de tre basale former for ensomhed. Du kan se filmiske portrætter af unge og du kan få inspiration både hvis du er ung, forældre, søskende, fagperson eller frivillig. På siden finder du blandt andet film om unge, der beskriver deres oplevelser med ensomhed – og film, hvor fagpersoner fortæller om deres erfaringer med ensomme unge og de forskellige former for ensomhed.

Der er også mulighed for foredrag, temadag eller kursusforløb i emnet ensomhed.

Se mere under Fagpersoner eller Frivillige.

Spil for livet

Film og hæfte om at spille om penge

Spil om penge fylder meget. Lotto, Oddset og spil på Internettet er eksempler på de mange spil, der frister. Nogle ganske få er heldige, men en del udvikler et problematisk forhold til spil – ludomani.

Filmen ‘Spil for livet’ følger et par mennesker i deres kamp mod spilletrangen og vi hører deres tanker og overvejelser om det liv, som spil drev dem ud i.

I det skriftligt materiale finder du fakta og artikler om ludomani, forslag til opgaver og diskussioner, en selvtest og gode råd til både unge, voksne, fagpersoner og frivillige.

Der er også mulighed for foredrag, temadag eller kursusforløb i emnet.

Se under Fagpersoner eller Frivillige.

 

Spil-for

Børn og den gode samtale

Det er barnet ikke gammel nok til at tale om, hører vi ofte. Men er det sådan, det forholder sig?

Der er mange gode samtaler mellem børn og voksne. Og der er mange gode samtaler mellem børn indbyrdes. Hvordan gør vi alle de gode samtaler bedre – og hvordan får vi gode samtaler ud af emner, der er svære at tale om? Det handler Børn og den gode samtale om.

Børn og den gode samtale består af tre små film og et hæfte. Det er et inspirerende og praktisk materiale om at bruge sproget åbent og følelsesmæssigt ligetil i forhold til børn.

Hvordan kan vi samtale følelsesmæssigt med hinanden om emner, som vi helst vil undgå? Grundtanken er, at det er godt og vigtigt at få talt sammen – også når det er svært.

I første film taler fire veninder sammen om alt fra konkrete følelser til meningen med livet (12 min.)

I den anden film falder to børn, der ikke kender hinanden, i snak om de indre tanker, som normalt er forbeholdt tøjdyret (9 min.).

I den sidste film følger vi en samtale mellem en 10-årig pige og en voksen mand om det at være sig selv (14 min).

Der er også mulighed for foredrag, temadag eller kursusforløb i emner som f.eks. svære samtaler, ensomhed, konflikter med mere.

Se mere under Fagpersoner eller Frivillige.

børn-og-den

Vi bruger cookies til at give dig den bedste online oplevelse. Ved at acceptere accepterer du brugen af ​​cookies i overensstemmelse med vores cookiepolitik.

Privacy Settings saved!
Privatindstillinger

Når du besøger et websted, kan det gemme eller hente oplysninger i din browser, mest i form af cookies. Kontroller dine personlige cookie-tjenester her.

Afvis alle tjenester
Accepter alle tjenester