Præsentation

Mistrivsel er en stor del af mit fokusområde – både i forhold til forskning, forebyggelse, projekter og formidling. Viden, indsigt og handlekompetencer er forudsætninger for at løfte det enkelte menneske, ung som gammel, så vedkommende får et bedre liv.

Der er en stærk drivkraft i at vide, at fagpersonen, den frivillige eller lederen, som reagerer fagligt sikkert på f.eks. ensomhed eller anden mistrivsel, gør en verden til forskel.

Jeg styrker fagpersoner og organisationer

Derfor går en del af min tid med at kompetenceløft til fagpersoner, frivillige og organisationer, så de tidligt kan genkende og reagere på mistrivsel. Det kan også være ved at skabe nogle rammer, så organisation og ledelse er gearet til at have med sårbare målgrupper at gøre. Vi ved alle, at sårbare målgrupper findes, og paletten af mistrivsel hele tiden udvides. Vi har i vores komplekse samfund stadig vanskeligt ved at lykkes optimalt med den målrettede forebyggelse, og det kan der være mange grunde til. Men én af dem er sandsynligvis, at vi ikke klæder vores fagpersoner og frivillige godt nok på.

Og hvad kan man så gøre?

Sammen med dygtige fageksperter har jeg udviklet en række kurser, workshops og foredrag, hvor vi sammen ser nærmere på løsningerne og ikke mindst, hvor meget der gemmer sig under begrebet mistrivsel. Eksempelvis er ensomhed ikke bare det samme som at være alene, selvskadende adfærd handler ikke bare om at få opmærksomhed, ægte mistrivsel er ikke nødvendigvis let at spotte, og trivsel på arbejdspladsen er mere end frugtskåle og motionsrum.

Vi har udviklet undervisningsmaterialer, hjemmesider, bøger og dokumentarfilm, der breder emnerne ud, og som giver den faglige indsigt tyngde. Både i undervisning og materialerne bruger vi ofte cases, der gør udfordringerne håndgribelige og nærværende, så viden enklere kan omsættes til praksis.

CV, projekter, bøger, artikler, andre publikationer og meget mere (klik på +)

Uddannelse og Job

Education

Master of Art (cand.phil.), Nordic Languages & Literature, Nordic Institute, Odense University, 1981-1986
Business Diploma in Management & Leadership (Diplomleder), Odense Tietgensskolen, 1994-1996
Various professional courses, conferences, seminars, workshops etc. 1989->

Various areas of work

 • Senior researcher, national and international, in suicidology, self-harm, loneliness, adolescents & young people, prevention, challenges of late life, psychosocial areas etc.
 • Development & production of education materials and concepts on loneliness, bullying, problem gambling, self-harm, silence in communication, challenging conversation, mental health, anxiety etc.
 • General & project management, communicational & organizational development, prevention plans and various consultative topics of work for private, volunteer, and governmental organisations etc.
 • Development of various courses, seminars and other educational and consulting work for organisations and educational institutions such as university colleges, bachelor educations, municipalities, ministries, political parties, diploma programmes, unions, interest and volunteer organisations etc.
 • Education, lectures, courses etc. (5.000+ hours)

Work & projects
2016-20 Ekstern censor for uddannelserne:

 • Den Sociale Diplomuddannelse
 • Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning
 • Diplomuddannelsen i social formidling
 • Voksenunderviseruddannelsen
 • Velfærd, undervisning og sundhed – Socialpædagogik

2013-16   Co-project leader of ‘Vær ikke bane for angsten’ (prevention of anxiety in youngsters)
2013-15   Project leader of www.trivsel-i-skolen.dk (education & prevention materials)
2014-15   Teacher: Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning (UCL)
2011-13   Project leader of ‘Frivillige i Livsmod’ (volunteers in ‘Livsmod’, suicide prevention)
2011-13   Co-project leader of ‘Forebyggelsesguide til frontpersonalet’ (Loneliness, loss, self harm etc.)
2011-13   Co-project leader of www.ensomhed.info (prevention and loneliness in elder life)
2011-13   Co-project leader of ‘Vi knækker mobbekurven’ (anti bullying project)
2011-13   Project leader of www.ungeogensomhed.info (loneliness in young people)
2009->    Manager of Livsmod (www.livsmod.net – professional educational network)
2008-10   Network consultant for Netværk om ensomhed (Network for loneliness)
2008-15   Co-project leader for ‘AOF LINK’, LKV and other (education consultant)
2008-15   External censor for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning
2004-07   Educational consultant for Vitus Bering Horsens (education plans etc.)
2006->    Teacher & developer for Centre for Voluntary Social Work (CFSA)
2005->    Project leader of Livsmod www.livsmod.net (prevention and treatment in 11 municipalities)
2004->    Teacher: ‘The language of Loneliness’ etc.
2005-09   Co-project leader of Ældres Livsmod (prevention among old people)
2006-09   Co-owner and chief consultant in Wise Mind (sold 2009)
2002-04   Co-project leader of ‘Når tavsheden taler’ (silence, communication and prevention)
2001-05   Organisational consultant for leading Danish horticultural companies
2003-03   Organisational consultant for AFS Copenhagen
2001-03   Co-founder and business consultant in VHR Group (sold 2003)
2001->    Manager of GJ Consult www.gjconsult.dk (prevention, education and education materials etc.)
1994->    Co-founder and co-manager of Livsmod (www.livsmod.net)
1994->    Teacher for Centre for Voluntary Social Work (CFSA)
1989-00   Co-founder & senior researcher at the Danish Centre for Suicidological Research
1986-89   Teacher and developer for Danish School for Education (DPU)

Tillidshverv, bestyrelsesposter og medlemskaber

Bestyrelser og tillidshverv Gennem årene har jeg været engageret i en række nationale og internationale bestyrelser, råd, udvalg og forskergrupper. Jeg har også i mange år været reviewer for internationale tidsskrifter, f.eks. Crisis.  Her nogle eksempler: 

 • Member of the board of Forum100% – www.forum100.dk (2019->)
 • Member of the board of Nefos, Netværk for Selvmordsramte (2011-2017)
 • Mentor for students at SDU, Odense University (2016-2018)
 • Special reviewer for ’BMC Public Health’ (2010)
 • National Representative for International Association for Suicide Prevention (1995-2002 & 2010-14)
 • Member of the Council of National Representatives IASP (1995-2002 & 2010-14)
 • Member of ’International Research Group on Suicide in Older Adults’ (2010->)
 • Member of ‘Forskergruppen Ældre og Selvmord’ (2008->)
 • Club manager of Odense Hunderup Rotary Club (2008-2009)
 • Member of Odense Hunderup Rotary Club (2007->)
 • Member of the UCL board of Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning, UCl (2006->)
 • Editor of ’Crisis. The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention’ (2006->)
 • Chairman of the board of Livsmod (2005->)
 • Special reviewer for ’Archives of Suicide Research’ (2005)
 • Member of the board of The Danish Association of Masters (2004-2010)
 • Member of International Association for Suicide Prevention’s The Editorial Board (2000-2004)
 • Member of American Association of Suicidology AAS (1996-2001)
 • Member of the board of the Danish child care institution ‘Colo9’ (2001-2010)
 • Member of International Academy for Suicide Research IASR (2001->)
 • Member of the board of Centre for Suicidological Research (2000)
 • Reviewer for ’Archives of Suicide Research’ (1994->2000)
 • Member of the evaluation team for Diplomuddannelsen i Ledelse (1996-1997)
 • Member of the board and co-founder of the Danish telephone helpline Livslinien (1995-1997)
 • Member of International Project on Alcohol and Suicide IPAS (1994-1996)
 • Reviewer for ’Crisis. The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention’ (1996->)
 • Member, co-founder of The steering group of The European Network for Suicidology ENS (1996-2005)
 • Member of International Association for Suicide Prevention IASP (1991->)
Bøger, kapitler og rapporter med mere

Bøger og bidrag Jeg formidler meget gerne min viden og forskningsmæssige erfaring i forskellige mundtlige sammenhænge, f.eks. ved kursusforløb eller foredrag. Men jeg formidler lige så gerne praktisk og anvendelig viden gennem artikler i faglige tidsskrifter eller kapitler i antologier. En række bøger, hæfter, rapporter og hjemmesider er det også blevet til over årene. Her er nogle eksempler:

 • Bille-Brahe U, Jessen G: Selvmordsforsøg i Fyns amt 1989 – 1993. Årsrapporter I-V fra forskningsprojektet Selvmordsforsøg i Danmark. Odense Universitet 1990-1994.
 • Bille-Brahe U, Jessen G, Nielsen E, Nielsen A S: Attempted Suicide in a Representative Danish Region. In: Attempted Suicide in Europe. DSWO Press, Holland 1994.
 • Bille-Brahe U, Jessen G, Andersen K: Selvmord og selvmordsforsøg. Hvor stort er pro­blemet. Odense Universitets Hospital 1995 & 1999.
 • Bille-Brahe U, Jessen G, Andersen K: Selvmord og selvmordsforsøg blandt børn og unge. Odense Universitets Hospital 1995.
 • Bille-Brahe U, Jessen G, Jensen B: Monitoring Repeated Suicidal Behaviour: Methodologi­cal problems. In: Mishara B L (ed.): The Impact of Suicide. Springer, New York 1995.
 • Jessen G, Bille-Brahe U, Andersen K: Suicidal adfærd blandt børn og unge. Hvor stort er problemet? In: Hvad kan vi stille op? Forebyggelse af selvmordsadfærd blandt børn og unge. OUF 1996.
 • Jessen G, Steffensen P: Suicide and seasonality – or Do we pay enough attention to the weather factor? In: Kosky RJ et al (eds.). Suicide prevention. The global context. Plenum Press, New York 1998.
 • Jessen G et al: Suicidal ideation and suicide attempts among young people in the Danish educational system. In: Kosky RJ et al (eds.). Suicide prevention. The global context. Plenum Press, New York 1998.
 • Jessen G: Seasonality and other temporal fluctuations in suicidal behaviour. Myths, realities and results. In: De Leo D et al (Eds.): ‘Suicidal Behaviour. Theories and Research Findings’. Hogrefe & Huber, Holland 2004.
 • Jessen G, Fleischer E. Når tavsheden taler. Bog og film om tavshed og hvordan tavshed håndteres. GPO 2004.
 • Jessen G: Spil for livet? Dokumentarfilm og bog om ludomani. GPO Odense 2006.
 • Jessen G: Børn og den gode samtale. Dokumentarfilm og hæfte om gode samtaler. GPO Odense 2006.
 • Jessen G et al: Hva’ har du gang i? Dokumentarfilm, spil og hæfte om konflikthåndtering. GPO Odense 2006.
 • Jessen G et al: Vi knækker mobbekurven. Dokumentarfilm og guide om mobbeindsatser. GPO Odense 2011.
 • Fleischer E, Jessen G: Guide til fagpersoner – ensomhed, tab, depression, selvmordsadfærd. GPO Odense 2011.
 • Jessen G, Fleischer E: ensomhed.info (undervisningsweb om ældre og ensomhed). 2012
 • Fleischer E, Jessen G: Når himlen er nær. Som ældre oplever de forskellige former for ensomhed. Forlaget Frydenlund 2013.
Tidsskriftsartikler, internationale og danske

Tidsskriftsartikler Det er vigtigt at få udbredt både forskningsmæssig ny viden og praktisk håndterbar erfaring til så mange som muligt, som det blandt andet sker gennem en god undervisning. Jeg har også altid prioriteret at publicere faglige artikler om en række svære emner i både danske og internationale tidsskrifter. Her er en række eksempler:

 • Wasserman D, Fellman M, Bille-Brahe U, Bjerke T, Jacobsen L, Jessen G et al: Parasuicide in the Nordic Countries. Scand J Soc Med, 22, 3, 170-77, 1992.
 • Bille-Brahe U, Jensen B, Jessen G: Suicidal Behaviour Among the Elderly: at Present and in the Years to Come. Crisis, 15(1), 1994.
 • Bille-Brahe U, Jessen G: Selvmord Blandt Ældre: En Prognose. Gerontologi og Samfund, 1, 1994.
 • Bille-Brahe U, Jessen G et al: Attempted Suicide in a Representative Danish Region. Interim Rapport from the WHO/EURO: A Multicentre Study on Parasuicide. Attempted Suicide in Europe. Leiden, Holland, 1993.
 • Bille-Brahe U, Jessen G: Selvmord i Danmark gennem de sidste 70 år. 1922-91. Ugeskrift for Læger, 156(18), 2759-62, 1994.
 • Bille-Brahe U, Jessen G: The Frequency of Suicide in Individual Danish Birth Cohorts, 1922-1991. Sui Life Threath Behav, 24(3), 275-281, 1994.
 • Bille-Brahe U, Jessen G: Suicide in Denmark, 1922-1991: The Choice of Method. Acta Psychiatr Scan, 90, 91-96, 1994.
 • Bille-Brahe U, Jessen G: Repeated Suicidal Behaviour: A 2 Year Follow-up. Crisis, 15 (2), 77-82, 1994.
 • Jessen G, Bille-Brahe U: Suicide and Attempted Suicide in Denmark. Befriending Worldwide, 50 (5), 10-11, 1996.
 • Jessen G, Andersen K, Bille-Brahe U: Selvmordstanker og selvmordsforsøg blandt 15-24 årige i det danske uddannelsessystem. Ugeskrift for Læger 158(36): 5026-29, 1996.
 • Jessen G, Steffensen P, Jensen BF: Seasons and meteorological factors in suicidal behaviour. Findings and methodological considerations from a Danish study. Arch Sui Res 4(3), 263-280, 1998.
 • Jessen G, Andersen K, Arensman E et al: Temporal fluctuations and seasonality in attempted suicide in Europe. WHO/EURO Multicentre Study on Parasuicide. Arch Sui Res 5(1), 57-69, 1999.
 • Jessen G, Jensen B F: Postponed Suicide Death? Suicides around birthdays and major public holidays. Suicide and Life-Threatening Behaviour 29(3), 272-283, 1999.
 • Jessen G, Jensen B F, Arensman E et al: Attempted suicide and major public holidays in Europe. Findings from the WHO/EURO Multicentre Study on Parasuicide. Acta Psych Scand, 99: 412-418, 1999.
 • Bille-Brahe U, Jessen G: Selvmordsadfærd blandt ældre. Gerontologi & Samfund 15(2): 39-41, 1999.
 • Hansen-Schwartz J, Jessen G et al: Selvmordsadfærd blandt soldater udsendt til international tjeneste. Et pilotprojekt omhandlende 1995-1997. København: Forsvarets Sanitetsskole, 2001.
 • Hansen-Schwartz J, Jessen G et al: Suicidal risk after UN peacekeeping missions. Crisis, 23(2), 55-58, 2002.
 • Jessen G: Sæson for selvmordsadfærd. Myter og resultater. Suicidologi,1, 14-15, 23, 2003.
 • Hansen-Schwartz J, Jessen G, Jørgensen HO. Danske erfaringer vedrørende selvmord efter deltagelse i FN’s fredsbevarende styrker. Suicidologi, 2, 22-23, 2003.
 • Fleischer E, Jessen G: Eksistentielle samtaler med ældre – vanskelige samtaler og tunge emner. Suicidologi, 2, 16-19, 2008.
 • Jessen G, Fleischer E: Om at møde ensomme ældre. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 12, 993-1002, 2013.
 • Jessen G, Fleischer E: Den komplekse ensomhed. Psykologisk Set, 95, 14-21, 2014.
Andre publikationer, f.eks. i fagblade og aviser

Andre publikationer Ud over publikationer i videnskabelige og fagtidsskrifter skriver jeg også jævnligt til f.eks. branche- og organisationsblade og til aviser. Det kan blandt andet være mere populære og tilgængelige versioner af videnskabelige artikler, en kronik om et fagligt emne eller en beskrivelse af et emne, som aktuelt optager mig. Her er nogle eksempler:

 • Jessen G: Tre heste for samme vogn eller At lære er at udvikle er at organisere. EDL 1995.
 • Jessen G: Kvalitetsledelse og livskvalitet. EDL 1995.
 • Jessen G: Udkast til organisering af et dansk forsknings- og forebyggelsesområde. EDL 1996.
 • Jessen G: Livsliniens bagland. Livslinen nr. 1, april 1996.
 • Jessen G: Hvor fører Livslinien hen? En social, frivillig organisations fødsel og fremtid. EDL 1996.
 • Jessen G: Frivillige medarbejdere – Livsliniens vigtigste ressource. Livslinen nr. 2, juli 1996.
 • Jessen G: Selvmordstanker og -forsøg blandt unge i Danmark. Livslinen nr. 3, oktober 1996.
 • Jessen G: Livslinien – en kvalitetsvision. Livslinen nr. 3, oktober 1996.
 • Jessen G: Velfærdsstatens skyggeside. Asam-bladet, december 1996.
 • Jessen G: Hvordan har I det? Ryslingebogen 1996.
 • Jessen G, Arensman E: Developing a European Network for Suicidology. Crisis, 17(4), 184-5. 1996.
 • Jessen G: Livslinien – udfordring til en ledelse. Livslinen nr. 4, januar 1997.
 • Jessen G: Selvmord og selvmordsforsøg blandt børn og unge. Livslinen nr. 4, januar 1997.
 • Jessen G, Arensman E: Proposed European Network for Suicidology. Mental Health Observer, 16, 1997.
 • Jessen G: Foråret og blå mandag – højtider for selvmord. Livslinen nr. 5, august 1997.
 • Jessen G, Schiødt H, Jørgensen E A, Bøttern J, Dueholm N: Redegørelse vedrørende forebyggelse af selvmordsadfærd blandt store børn og unge – nordiske initiativer samt forslag til Undervisningsministeriets bidrag til en dansk handlingsplan. Undervisningsministeriet 1997.
 • Jessen G, Arensman E: A European Network for Suicidology. Befrienders Worldwide 1998.
 • Jessen G: Hvad kan vi stille op? Efteruddannelse til lærere mv. Netværksavisen, 5, 1998. Fyns Amt.
 • Jessen G: Sagt ligeud – Forebyggelse af mistrivsel, kriser og selvmordsadfærd i uddannelses- og fritidssystemet. Ungdomsskolen, 5, 1998.
 • Jessen G: Under uddannelse og med ondt i livet. Gymnasieskolen, 18, 1998.
 • Jessen G: Selvmordsadfærd blandt etniske minoriteter. Samspil 7(8), 1998.
 • Jessen G: Myter om selvmordsadfærd. Kronik, 21.12.1998, Politiken.
 • Jessen G: Ondt i livet i 90’erne. Efterskolen, 11, 1999.
 • Jessen G: Når indsatte begår selvmord. Kronik, 23.2.1999, Information.
 • Jessen G: Når ungerne har ondt i livet. Folkeskolen, 10, 1999.
 • Jessen G, Dinesen PC: Kompetenceudvikling i danske gartnerier. Gartnertidende, 45, 2002.
 • Jessen G, Dinesen PC: Kompetence- og organisationsudvikling. Gartnertidende, 46, 2002.
 • Jessen G, Dinesen PC: Målrettet kompetenceløft skaber hurtigt resultater og bedre trivsel. Gartnertidende, 48, 2002.
 • Jessen G: Kompetenceudvikling i markedsledende danske gartnerier. VHR gruppen 2002.
 • Jessen G: Sæson for selvmord. Kronik, 8.4.2003, Politiken.
 • Jessen G: Forår og selvmord. Kronik, 27.5.2004, Fyens Stiftstidende.
 • Jessen G, Fleischer E: Når ordene holdes tilbage. Om tavshed. Psykologisk Set 55, 20-28, 2004.
 • Jessen G, Fleischer E: Om at løsne tavshedens greb. Socialpsykiatri 2, 28-31, 2005.
 • Jessen G: Spil for livet? Helsefondens Årsskrift 2006.
 • Jessen G, Madsen JB, Sparre M: Fusioner. Det er da nemt nok. Hospital Drift & Teknologi, 1(4), 2006.
 • Jessen G: Når der er mere på spil. Psykologisk Set 63, 28-37, 2006.
 • Jessen G: Mere på spil. DCAA Nyt, 26(1), 16-17, 2009.
 • Jessen G & Madsen JB: Større selvforståelse i menighedsrådet kan være vejen til bedre samarbejde. Menighedsrådenes Blad 2, 26-27, 2010.
 • Rasmussen D & Jessen G: Health Literacy. Kursus i AOF Svendborg. AOF Nyt 7, 2014.
 • Jessen G: Livsmod. En introduktion. www.livsmod.net 2019.
Konferencer, seminarer, symposier og temadage med mere

Konferencer, seminarer, symposier og temadage

Der er altid mindst to grunde til at deltage i konferencer og lignende, hvor viden deles og formidles. For det første er der altid mulighed for at lære noget nyt – og for det andet er der mulighed for at fortælle om de ting, som netop beskæftiger mig. Her har jeg deltaget:

1986-87             ‘Tøj og mode som signaler og kommunikation’. Odense (one year DLH-seminar)

1987-88             ’Børn og billedmedier’ Odense (one year DLH-seminar)

1990                    A Multicentre Study on Parasuicide. Odense Hospital.

1990                    Symposium i anvendt Statistik. UNI*C, Copenhagen.

1990                    Suicide and Depression. Symposium, Odense.

1991                    Symposium i anvendt Statistik. UNI*C, Copenhagen.

1991                    Selvmordsforsøk i Norden: Epidemiologi & Behand¬ling. Symposium. Røros, Norway.

1992                    4th European Symposium on Suicidal Behaviour. Intervention and Prevention. Odense.

1993                    Første Nordiske Humanistisk-medicinske Symposium om Suicidal Adfærd. Odense.

1992                    Epidemiologie Suizidalen Verhaltens. Würzburg, Germany.

1994                    Symposium – Datapersonel of the WHO/EURO Multicentre Study on Parasuicide. Würzburg.

1995                    2nd meeting of the Lifestyle and Health Department – Collaborating Centres, WHO.

1993                    27th Congress of the International Association for Suicide Prevention. Montreal, Canada.

1993                    Gerontologisk forskernetværkskonference. Brandbjerg.

1993                    Attempted Suicide in Europe. NIAS & WHO. Leiden, Holland.

1993                    Seminar om helsetjenesteforskning. Copenhagen.

1994                    International Project on Alcohol and Suicide. Zürich, Switzerland.

1994                    5th European Symposium on Suicidal Behaviour. Cork, Ireland.

1994                    Børn i krisesituationer. Socialministeriet, Bella Centret.

1994                    Børneprostitution i Danmark. Børns Vilkår, Copenhagen.

1994                    Temadag om Selvmordsadfærd I Danmark. CFSA. Odense.

1994                    Visioner og lederroller på grænsen mellem offentlig og privat. Odense University.

1995                    International Project on Alcohol and Suicide. Porto, Portugal.

1995                    28th Congress of the International Association for Suicide Prevention. Venedig, Italien.

1995                    Understanding Youth Suicide: A Meeting of Differing Perspectives. Tel Aviv, Israel.

1995                    Forebyggelse af suicidal adfærd blandt børn og unge. Odense. Organizer.

1996                    Forebyggelse af livsstilsygdomme. Dansk Sygehus Institut, Copenhagen.

1996                    Cross-Cultural analysis: Theoretical, methodological and practical issues. Stockholm, Sweden.

1996                    6th European Symposium on Suicidal Behaviour. Lund, Sweden.

1996                    Livsliniens høring om selvmordsforebyggelse i Danmark, Copenhagen.

1996                    Konference om forskning i selvmord i Danmark, Copenhagen.

1996                    The Samaritans 36th Annual Conference. York, England.

1997                    Symposium for the Datapersonel of the WHO/EURO Multicentre Study on Parasuicide. Würzburg

1998                    Suizidales Verhalten: Prävention und Therapie. Würzburg, Germany.

1997                    Konferanse om selvmordsforskning og -forebygging. Oslo, Norway.

1999                    29th Congress of the International Association for Suicide Prevention. Adelaide, Australien.

1997                    The Samaritans 37th Annual Conference. York, England.

1997                    Netværkskonference for sundhedsfremmende skoler på Fyn, Kerteminde.

1997                    Konference for studivejledere ved gymnasier og studenterkurser. Nyborg.

1997                    31st Annual Conference of the American Association of Suicidology. Washington, DC.

1998                    Netværkskonference for sundhedsfremmende skoler på Fyn, Odense.

1998                    7th European Symposium on Suicidal Behaviour. Gent, Belgium.

1998                    Fængslende omsorg. Konference om stærke og svage fanger. Christiansborg.

1998                    Fremtiden for Danmarks mest brugte lægemidler. SmithKline Beecham, Copenhagen.

1998                    Når børn og unge har ondt i livet. Ekspertkonference. Middelfart, Co-organizer.

1999                    Tagfat om livet. Netværkskonference. Nyborg.

1999                    Mental Health Europe. WHO. Bruxelles, Belgium.

1999                    3rd Nordiske Humanistisk-Medicinske Symposium om Suicidal Adfærd. Oslo, Norway.

1999                    Steering group meeting of the European Network for Suicidology. Leiden, Holland.

1999                    Child and Adolescent Self-Harm. Leiden, Holland.

1999                    Joint Prison Service. Rugby, England.

1999                    1st International Conference on Promoting Mental Health at School. Helsinki, Finland.

1999                    Living with loss. 4th Conference of the IASuicidology. Londonderry, Nord Ireland.

1999                    Bygge og forebygge. 2. nasjonale konferanse om selvmordsforebygging. Oslo, Norway.

1999                    33rd Annual Conference of the American Association of Suicidology. Los Angeles, USA.

2000                    8th European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour. Bled, Slovenia.

2001                    IT og forretningsudvikling. Odense Rådhus.

2002                    E-learning. SAS Radisson Copenhagen.

2003                    Efterladte. Odense Kongres Center.

2003                    Fra mistrivsel til selvmordsadfærd. Ribe Amts Sygeplejeskole.

2004                    Mikrovækst (invit). Christiansborg (Landstingssalen).

2005                    Det vi ikke taler om, det taler vi ikke om. Metalskolen Jørlunde.

2005                    Drenge, depressioner og resiliens. Odense University Hospital.

2005->               Ensomhedens Sprog I-III. Kurser og temadage på landsplan (200+ genneført).

2006                    Ældre og gamle mænds depression og selvmord. Odense University Hospital.

2006                    Ældres livsmod. Christiansborg (co-organizer).

2006->               Selvmordsadfærd. Kurser og temadage på landsplan (50+).

2006                    Ældres livsmod. Kolding (medarranger).

2007                    Ældres Livsmod. Århus (co organizer).

2007                    Temadag om selvskader og cutting. Hillerød (organizer).

2007                    Temadag om ‘Ledelse af frivillige’. Røde Kors. Fredericia.

2007                    Temadag om behandlingskæder. Hillerød (organizer).

2007->               Selvskader i den moderne kultur. Kurser og temadage på landsplan (50+).

2007                    Temadag om evidensbaseret behandling. Hillerød (organizer).

2008                    Temadag om pårørende og efterladte. Hillerød (organizer).

2008                    Ældres Livsmod. Guldborgsund Kommune (organizer).

2008->               Moderne afhængigheder. Kurser og temadage på landsplan (50+).

2008                    Konference om DBT – Dialektisk Adfærdsterapi. Hillerød (organizer)

2008                    Temadag om ‘Ledelse af frivillige’. Røde Kors. Fredericia.

2008                    12th European Symposium on Suicidal Behaviour. Glasgow, Scotland.

2009                    Livsmod. Temadage om mistrivselsformer. Nordsjællnad (100+).

2009                    Workshop om ‘Fremtidens strategi’. Børns Voksenvenner. Horsens.

2009                    Temadag om ‘Ledelse af frivillige’. Røde Kors. Fredericia.

2009                    Elderly and suicide. 1st International Conference in Aalborg.

2009                    Workshop om ‘Hvor er vi på vej hen?’. Dannerhuset. København.

2010                    Putting the ‘E’ in ESBD. London, England.

2010                    Temadag om ’Jeg er ikke som de andre’. Foreningen 22q11. Fredericia.

2010                    Foredrag ’Professionelle frivillige’. Musikparlamentet. København.

2010                    Temadag om ’Jeg er ikke som de andre’. Foreningen NF. Fredericia.

2010                    Temadag om børn og unge med ondt i sjælen. Gilleleje (organizer)

2010                    Foredrag ’Samblomstring mellem frivillige og ansatte’. Roskilde Festival. Roskilde.

2011                    Temadag om Den nyeste viden om mobning. Gilleleje (organizer)

2011                    Workshop om ’Stille piger’. Børns Voksenvenner. Vejle.

2011                    Temadag om unges selvskader. Helsinge (organizer)

2012                    Temadag om digital og seksuel mobning. Gilleleje (organizer)

2012                    Temadag om diagnosticering og selvmordsadfærd. Helsinge (organizer)

2012                    14th European Symposium on Suicidal Behaviour. Tel Aviv, Israel.

2012                    World Suicide Prevention Day, temadag, Odense.

2012                    Temadag om ‘Når selvmord rammer familen’. Frederiksværk (organizer)

2012                    Temadag om ‘Angstlidelser hos børn og unge’. Hillerød (organizer)

2012                    Kursusweekend ‘Selvskader og bordeline personlighedsforstyrrelser’. Odense

2012                    Temadag om ‘Mobning – gentænkt’. Helsingør (organizer)

2013                    Temadag om ‘Seksuelle overgreb mod børn’. Helsinge (organizer)

2013                    Temadag om ‘Personlighedsforstyrrelser og selvskader’. Gribskov (organizer)

2013                    Temadag om ‘Børn og unge i alkoholfamilier’. Frederikssund (organizer)

2013                    Temadag om ‘Unge og angst’. Hillerød (organizer)

2013                    Temadag om ‘Unge og spil (ludomani)’. Helsinge (organizer)

2014                    Temadag om ‘Unge og ensomhed’. Hillerød (organizer)

2014                    Tematimer ‘Børn og unge med særlige behov’. UCSyd Esbjerg..

2014                    Temadag om ‘Børn i alkoholfamilier’. Helsinge (organizer)

2014                    Temadag om ‘Psykisk syge familier’. Hørsholm (organizer)

2014                    Temadag om ‘Seksuelle overgreb mod børn’. Hørsholm (organizer)

2014                    Temadag om ‘Radikalisering & bandekriminalitet’. Frederikssund (organizer)

2014                    Temadag om spiseforstyrrelser. Frederikssund (organizer)

2015                    Temadag om skam og skyld. Frederikssund (organizer)

2015                    Temadag om affekt og impulsivitet. Frederikssund (organizer)

2015                    Temadag om børn og skilsmisser. Frederikssund (organizer)

2015                    Temadag om familietyper. Hillerød (organizer)

2015                    Temadag om narativ behandling i skilsmissesager. Hillerød (organizer)

2015                    Temadag om angstbehandling ‘Cool Kids’. Frederiksværk (organizer)

2015                    Temadag om børn, unge og angst. Allerød (organizer)

2015                    Tematimer om ‘Ensomhed’. Odense (AOF)

2015                    Temadag om spiseforstyrrelser og selvskader. Frederiksværk (organizer)

2015                    Temadag om børn og unges robusthed og modstandskraft. Hillerød (organizer)

2015                    Tematimer om ‘Kongen over al vin’. Odense (AOF)

2016                    Temadag om selvskader. Frederikssund (organizer)

2016                    Temadag om ‘Ensomheds- og selvskadekulturen’. Kolding (CSV).

2016                    Temadag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Hillerød (organizer)

2016                    Tematimer om selvskade- og ensomhedskulturen. Odense (BUPL)

2016                    Temadag om ubrudte behandlingskæder. Fredensborg Kommune & Seniroråd (organizer)

2016                    Kursus ‘Ensomhedens Sprog I+II’. Otterup (Nordfyns Kommune)

2016                    Workshop ‘Om tunge samtaler’. Middelfart (Røde Kors).

2016                    Kursusdag ‘Ensomhedens Sprog I’. København (Vesterbro Frivillighedscenter)

2016                    Temadag om ‘Vær ikke bange for angsten’. Hillerød (organizer)

2016                    Kursusweekend ‘Angst hos efterladte og pårørende’. Odense (co organizer)

2016                    Temadag om ubrudte behandlingskæder. Furesø (organizer)

2016                    Temadag om ‘tunge samtaler’. Middelfart (Røde Kors)

2016                    Temadag om seksuel og digital mobning. Frederikssund (organizer)

2016                    Temadag om ensomhed blandt ældre. København (Røde Kors)

2016                    Temadag om børn, unge og sorg. Allerød Kommune (organizer)

2017                    Temadag om traumatiserede flygtningenbørn. Halsnæs Kommune (organizer)

2017                    Temadag om børn fra alkoholfamilier. Frederikssund (organizer)

2017                    Workshop ‘Om tunge samtaler’. Horsens (Røde Kors).

2017                    Temadag om unge og sorg. Furesø Kommune (organizer)

2017                    Temadag om vold mod børn og unge. Allerød Kommune (organizer)

2017                    Temadag om håndtering af skam. Halsnæs Kommune (organizer)

2017                    Temadage om ældre og ensomhed. Den Sociale Akutuddannelse. Odder

2017                    Temadag om unge i ensomheds- og selvskadekulturen. BUPL Østjylland, Aarhus

2017                    Temadag om at tale om selvmordsadfærd. Furesø Kommune (organizer)

2017                    Kursusdag ‘Ensomhedens Sprog I’. København (Vesterbro Frivillighedscenter)

2017                    Temadag om unge i ensomheds- og selvskadekulturen. BUPL Sydjylland, Ribe

2017                    Temadag om ‘Skilsmisser, Kiff & Prep’. Frederikssund (organizer)

2017                    Temadag om unge i ensomheds- og selvskadekulturen. BUPL Sydjylland, Haderslev

2017                    Temadag om ‘Ældre & ensomhed’. Albertslund Kommune

2018                    Temadag om ‘Traumatiserede flygtningenbørn’. Frederikssund (organizer)

2018                    Temadag om ‘Ensomheds- & selvskadekulturen’. København (GirlTalk).

2018                    Temadag om ’Angstbehandling’. Frederikssund (organizer)

2018                    Temadag om ‘Vær ikke bange for angsten’. Hillerød (organizer)

2018                    Temadag om ‘Unge & depression’. Hillerød (organizer)

2018                    Temadag om ‘Unge & selvmordsadfærd’. København (GirlTalk)

2018                    Temadag om ‘Unge & selvskader’. Farum (organizer)

2018                    Weekendkursus ‘Ensomhedens Sprog I – alle aldre’. Roskilde (Roskilde FrivilligCenter)

2018                    Temadag om ‘Ældre & ensomhed’. Brøndby Kommune

2018                    Temadag om Autisme. Frederikssund (organizer)

2018                    Temadag om ’Vanskelige samtaler’. Farum Kommune (organizer)

2018                    Temadag om ’Svære skilsmisser’. Frederikssund Kommune (organizer)

2018                    Temadag om ‘Neuroaffektiv udviklingspsykologi’. Hillerød (organizer)

2018                    Temadag om ’Ensomhed & selvskader’. BUPL, Roskilde

2018                    Foredrag om ’Ældre & ensomhed’. Slagelse Kommune

2018                    Foredrag om ’Den moderne ensomheds- & selvskadekultur’. Forum100%, København

2019                    Temadag om ’Autisme’. Hillerød (organizer)

2019                    Temadag om ’spiseforstyrrelser’. Hillerød (organizer)

2019                    Temadag om ’Autisme og indsatser’. Hillerød (organizer)

2019                    Temadag om ‘Unge & selvmordsadfærd’. København (GirlTalk).

2019                    Temadag om ’Konflikthåndtering’. Farum (organizer)

2019                    Temadag om ‘Spiseforstyrelser og familien’. Birkerød (organizer)

2019                    Temadag om ‘Mental sundhedsfremme’. Hillerød (organizer)

Vi bruger cookies til at give dig den bedste online oplevelse. Ved at acceptere accepterer du brugen af ​​cookies i overensstemmelse med vores cookiepolitik.

Privacy Settings saved!
Privatindstillinger

Når du besøger et websted, kan det gemme eller hente oplysninger i din browser, mest i form af cookies. Kontroller dine personlige cookie-tjenester her.

Afvis alle tjenester
Accepter alle tjenester