Henrik Sørensen

Henrik Sørensen

Driftsleder, Albertslund Kommune

Som netværksleder for et netværk for ensomme ældre i Albertslund Kommune har jeg fået kendskab til GJ Consult gennem en undervisningsvideo fra www.ensomhed.info, som blev vist for netværket. Den skabte en helt ny forståelse for ensomhedsproblematikken og samtidig genererede den en masse spørgsmål.

Netværket blev hurtigt enige om, at for at viderefører netværksarbejdet bedst muligt, måtte vi uddybe vores nyligt tilegnede viden om ensomhed og arrangerede derfor et fyraftensmøde for alle interesseret udover netværket.

Det blev en utrolig lærerig eftermiddag, hvor der var en god interaktion mellem foredragsholder og fremmødte. Gert Jessen forstod virkelig at skabe alle mulige følelser fra latter til sorg og alt indimellem samtidig med mange tankevækkende pointer.

Henrik Sørensen, Albertslund Kommune

Alexandra Dessoy

Alexandra Dessoy

Udviklingskonsulent i Røde Kors

I Røde Kors er medmenneskelig nærvær og omsorg fundamentet i vores indsats for mennesker, der befinder sig i en sårbar situation. I mødet med mennesker er samtalen afgørende for at skabe tillid og for at kunne hjælpe og støtte dem, vi er der for. I dette møde kommer vi ofte ind på svære og tunge emner og historier. Derfor valgte vi at afholde en temadag i efteråret 2016 med fokus på netop dette og i den forbindelse inviterede vi Gert Jessen til at facilitere en workshop med titlen ”Samtaler om tunge emner”.
Gert gav et yderst spændende og relevant oplæg om emnet og hjalp os med at sætte ord på ’det svære’ og ’det tunge’ – alt det, som kan berøre os alle dybt på forskellig vis, og som det ofte forventes, at de frivillige blot rummer (f.eks. dødsfald, afhængighed, vold, overgreb og ikke mindst ensomhedens tre former).
Temadagen var en sådan succes, at vi gentager den igen til foråret 2017, og her har vi naturligvis valgt at invitere Gert igen. Tak for en god dag.

Dansk Røde Kors
Røde Kors

Finn Kamper Jørgensen

Finn Kamper Jørgensen

Seniorrådsformand, pensioneret læge og tidl. direktør for Statens Institut for Folkesundhed.

Fredensborg Kommunes Forebyggelsesråd for ældrebefolkningen afholdt offentligt startmøde på en proces, hvor mental sundhed og trivsel for ældrebefolkningen i kommunen skal i fokus. Gert Jessen var blevet bedt om at give en inspirerende pep-talk, som kunne forstås af både ældre mennesker og af professionelle. Og vi fik hvad vi havde bedt om. En inspirerende gennemgang med fokus på de tre former for ensomhed i alle deres afskygninger og hvad man kan gøre ud fra mange og forskellige indfaldsvinkler.

Det var pengene værd, som man vist siger på jysk, selvom det foregik i Nordsjælland.

Fredensborg Kommune
Seniorrådet

Marianne van der Voorn

Marianne van der Voorn

Projektleder

Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby har via sit samarbejde med frivillige, foreninger og kommunale aktører fokus på ældres velfærd. Vi ønsker i den sammenhæng at bidrage med tiltag, hvor emner, der relaterer sig til ældres velfærd, er på dagsordenen. Et sådant tiltag var en fælles temadag om ældre og ensomhed for både fagprofessionelle og foreninger, hvor vi bad Gert Jessen formidle emnet på en måde, der både ville opkvalificere og vedrøre alle parter. Vi fik i den grad, hvad vi efterspurgte, idet alle deltagere efterfølgende gav udtryk for, at dagen havde givet dem ny viden og noget at arbejde videre med.

Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby

Anne Apollo

Anne Apollo

Faglig konsulent

BUPL’s medlemmer er ofte de første, der møder de børn og unge, der er på vej til eller i gang med at skade sig selv. Det betyder, at de som pædagoger må handle og handle rigtigt. Derfor inviterede vi Gert Jessen til et fyraftensmøde. På de få timer, vi havde til rådighed, redegjorde han med faglig dybde og stor viden om de børn og unge, vi skal bekymre os for. Deltagerne fik gode refleksioner og konkrete anvisninger på, hvordan de kan møde og handle i forhold til den særlige gruppe af børn og unge. Oplægget omhandlede også næsten ubærlige eksempler på, hvor vidt og galt det indimellem går, hvis børn og unge overlades til sig selv, men oplægget var ikke på ingen måde tungt eller demotiverende.

BUPL Fyn
www.bupl.dk/bupl_fyn

Bente Hau

Bente Hau

Lærer

Ensomhed er et væsentligt emne, at få sat både fokus og nogle nuancer på. Dine foredrag gjorde begge dele. Der blev redegjort for de tre former for ensomhed og især den eksistentielle ensomhed, som vi alle har mødt, men også for den ’unikke’ ensomhedsfølelse, som en stor del af vores kursister møder, når livet gør ondt. Der er blevet talt meget om ensomhed i dagene efter foredragene, og en del af skammen over at være ensom er blevet afløst af en større forståelse og selvforståelse. Så tak for det.

CSV Kolding
Center for Specialundervisning til Unge og Voksne

Merry Møller Hansen

Merry Møller Hansen

Daglig leder

Jeg har for nogle år siden deltaget i et kursusforløb á 3 gange over 2 dage med titlen Ensomhedens Sprog, hvor Gert Jessen var en af undervisningsteamet. Det er det bedste kursusforløb, som jeg har deltaget i, og jeg har virkelig været på mange kurser. Derfor gentog vi kurset i februar 2016 på Nordfyn. Jeg kunne høre, at deltagerne var meget begejstrede for kurset. Når deltagerne roser indhold og oplægsholdere samt sted, forplejning og materiale, så betragter jeg et kursus for vellykket.

Gert Jessen holdt desuden 1½ times oplæg den 1. juni 2015 om Ensomhed på Søndersø Rådhus for foreningsrepræsentanter og kommunale medarbejdere. Han kom ind på de 3 ensomhedsformer på en levende måde samtidig med, at han viste billeder. Det gjorde, at det der blev sagt, satte sig i erindringen. Hans måde at beskrive det svære emne på gjorde et meget positivt indtryk på tilhørerne.

Frivilligcenter Nordfyn kan kun anbefale Gert Jessen som kvalificeret foredragsholder og som oplægsholder på kurser inden for emnet Ensomhed.

Frivilligcenter & Selvhjælp Nordfyn
www.frivilligcenternordfyn.dk

Jens Fosvig

Jens Fosvig

Salgsdirektør

Schou-Danielsen Logistik A/S (SDL) er en fusionsvirksomhed. I opstarten har det været vigtigt for SDL at holde en rød tråd i vores eksterne og interne kommunikation, så den hele tiden er i nøje overensstemmelse med virksomhedens DNA.

I den proces har GJ Consult været en værdifuld sparringspartner og inspirator. For SDL har det helt sikkert betydet, at vi har forfinet og løftet kommunikationen både internt og eksternt.

SCHOU-DANIELSEN LOGISTIK A/S
www.sdl.dk

Katrine Yde

Katrine Yde

Projektleder

Frivilligcenter Halsnæs afholder løbende kurser for frivillige. Vi havde i den forbindelse besøg af Gert Jessen, som med sin store viden om og tilgang til ensomhedsproblematikken satte mange tanker i gang hos alle, der var til stede. Ensomhed kan være en diffus størrelse at arbejde med, og vigtigheden af at sætte ord på de tre ensomhedsformer og forstå ensomhedens kompleksitet blev på bedste vis tydeliggjort. Vi har flere gange efterfølgende brugt temaerne og redskaberne fra kurset som reference i vores diskussioner og arbejde med ensomhed.

Frivilligcenter Halsnæs

Jørgen Lørvig Jensen

Jørgen Lørvig Jensen

Skoleleder

Grundighed, seriøsitet, kreativitet og mod er bare nogle af de egenskaber, som jeg har mødt gennem mit mangeårige samarbejde med GJ Consult. Dette må også ses i sammenhængen med at turde gå ind i nye områder. Disse egenskaber har betydet, at jeg i mange tilfælde har kontaktet GJ Consult for at få praktisk hjælp, gode råd og nogle gange skub i den rigtige retning. Hver gang er det endt lykkeligt og med et godt brugbart produkt som resultat.

AOF Sydfyn
www.aofcenterfyn.dk

Ingrid Bang

Ingrid Bang

Leder Aflastningstjenesten i Esbjerg og Varde

Aflastningstjenesten afholder kurser for frivillige, der aflaster pårørende til syge og demente, der er besøgsvenner eller værter på hospice og på plejecentre samt vågetjeneste og sorggrupper. Vi har haft Gert Jessen som oplægsholder om ’Ensomhedens sprog’, det var meget aktuel for den indsats, de frivillige yder, da de ofte møder mennesker med en svær ensomhedsproblematik. Igennem kurset fik vi en bedre forståelse for, hvad ensomhed er og hvordan den påvirker mennesker og ikke mindst os selv. Vi har gennem GJ Consult haft stor glæde af kurset, der er med til at kvalificere de frivillige til deres indsats til glæde for de mennesker de møder.

Aflastningstjenesten
www.aflastningstjenesten.dk

Flemming Findorf

Flemming Findorf

Landsformand

Som leder af en landsdækkende frivillig organisation har det været meget givende at gøre brug af den ekspertise, som GJ Consult besidder. I udviklingen af organisationen har konsulenten bidraget med mange gode input og en formidabel sparring, som vi ikke ville have været foruden. Vi kan kraftigt anbefale Gert Jessen som samarbejdspartner.

Landsforeningen Børns Voksenvenner
www.voksenven.dk

Asta Bisgaard

Asta Bisgaard

Leder

Kolding Selvhjælp og FrivilligCenter er en forening oprettet af borgere i Kolding, hvor mennesker med behov for hjælp møder mennesker, som gerne vil yde hjælp på frivillig basis. Det er vitalt for os kontinuerligt at have tæt kontakt til professionelle samarbejdspartnere i udviklingen af foreningens projekter og kompetenceudviklingstiltag. Kolding Selvhjælp og FrivilligCenter har gennem en årrække profiteret af Gert Jessens ekspertise, idérigdom og knowhow både indenfor det organisatoriske og pædagogiske udviklingsarbejde.

Frivillig Kolding
www.frivilligkolding.dk

Lotte Hassing

Lotte Hassing

Centerleder

I Frivilligcenter & Selvhjælp Rudersdal afholder vi løbende kurser for vores frivillige. Dels for at opdatere dem om ny viden indenfor området, dels for at give de foreningsfrivillige mulighed for at netværke i andre sammenhænge end til foreningsmøder og på synlighedsdage. Vi har gennem GJ Consult haft stor glæde af kurser i Ensomhedens Sprog, som gav de frivillige ny viden om ensomhedsproblematikken, som de jo alle møder i deres frivillige arbejde.

Frivilligcenter & Selvhjælp Rudersdal
www.frivilligcentret.dk

Feldballe Film & TV

Feldballe Film & TV

Et film & TV produktionsselskab skal have mange og mangeartede partnere for at kunne levere de allerbedste produkter og undervisningsmaterialer til en bred vifte af kunder. For Feldballe Film & TV er det ganske vitalt, at vi har en fast kreds af solide underleverandører, som vi har tillid til og som, ofte med kort varsel, kan indgå i et samarbejde både teoretisk og praktisk om et konkret projekt. Vi er derfor glade for vores lange relation til GJ Consult, der gennem årene har været en berigende samarbejdspartner.

Feldballe Film & TV
www.feldballefilm.dk

Jacob Klitgaard

Jacob Klitgaard

Direktør

Foodmind, der er rådgivning, projektledelse og udviklingssamarbejde indenfor gastronomi og fødevarer, har en vidtforgrenet vifte af opgaver, der kan være meget forskellige. For os er det vigtigt at have samarbejdspartnere, som hver især kan bidrage med netop deres specialer. Derfor er vi også glade for, at vi f.eks. kunne trække GJ Consult ind i et projekt, som resulterede i den første kulinariske frokostguide over Fyn.

Foodmind
www.foodmind.dk

Trine Wind

Trine Wind

Koordinator

Vi er en lille handicapforening, som jævnligt afholder kurser for vores medlemmer. I den forbindelse har vi af flere omgange haft fornøjelsen af at have besøg af Gert Jessen til især vores unge medlemmer. Der har været fokus på ensomhed, da vi oplever, at det er en situation, som mange oplever i større eller mindre grad. GJ Consult har været med til at sætte ord på, hvad ensomhed er og har givet deltagerne redskaber til at tackle og komme ud af ensomheden.

Dansk forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

www.nfdanmark.dk 

Niels Weber

Niels Weber

Leder

Som leder af en aktiv ”voksen-klub”, OK-Klubben i Kolding, er det afgørende, at man ved, hvor man skal hente hjælp, når organisationen skal have sparring eller projekter udvikles, som f.eks. Ældres Livsmod. Vi har igennem mange år haft stor fornøjelse og udbytte af vores relation til Gert Jessen omkring projektarbejde og hvordan et projekt kommer ”helt i hus”. Vi har fået tilgang til vigtige kompetencer, og vore projekter var ikke lykkedes, hvis ikke vi havde samarbejdet med GJ Consult.

OK-klubben
www.ok-klubben.dk

Jette Engelbrecht

Jette Engelbrecht

Frivillighedskoordinator

I forbindelse med kurser i Ensomhedens Sprog for frivillige indenfor besøgstjenesterne i Skanderborg Kommune og med et oplæg på Frivilligdagen for 200 frivillige har vi haft den fornøjelse at benytte GJ Consult. Gert Jessen har gjort et meget positivt indtryk på de frivillige, som meget ønsker, at vi benytter ham igen.

Skanderborg Kommune
www.skanderborg.dk